5H BY SAVIHOUSE
Xây dựng kế hoạch đầu tư & kinh doanh bất động sản

Đội ngũ chuyên gia
giàu kinh nghiệm


Hiệu quả thiết thực

Gói tư vấn phù hợp
theo từng đối tượng

Vì sao nên chọn 5H BY SAVIHOUSE?

Chủ đầu tư

 • Không định hình được loại sản phẩm phù hợp
 • Bộ nhận diện như thế nào là hợp lý?
 • Đắn đo lựa chọn thiết kế từ tổng quan đến chi tiết
 • Định giá sản phẩn như thế nào cho hợp lý?
 • Xây dựng đội ngũ nhân sự từ quản lý đến nhân viên như thế nào?
 • Tính thực tiễn của nội dung tư vấn?

5H BY SAVIHOUSE

 • Nghiên cứu báo cáo tiền khả thi
 • Tư vấn bộ nhận diện thương hiệu chuẩn hóa hình ảnh, website,…
 • Tư vấn thiết kế & kỹ thuật của dự án kiến trúc nhận diện thương hiệu
 • Lập phương án kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận
 • Tư vấn sơ đồ tổ chức, chính sách nhân sự, hỗ trợ tuyển dụng đào tạo
 • Đội ngũ nhân sự đồng hành cùng chủ đầu tư để triển khai dự án đi vào hoạt động và chuyển giao theo giai đoạn

Các gói dịch vụ

Đội ngũ và chuyên gia giàu kinh nghiệm mang đến nội dung tư vấn thiết thực, ứng dụng cao cho dự án.
Rever

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 • Phân tích đầu tư
 • Phân tích thị trường khu vực
 • Tư vấn thiết kế, kỹ thuật
 • Tư vấn dòng tiền đầu tư
 • Giải pháp nguồn vốn
 • Phân tích lãi lỗ dự án
 • Tư vấn pháp lý
Rever

TƯ VẤN TIỀN KHAI TRƯƠNG

 • Tư vấn hoàn chỉnh thiết kế và công năng, đảm bảo phù hợp với khai thác và vận hành hiệu quả
 • Nghiên cứu định hướng thị trường
 • Xây dựng chiến lược thương hiệu
 • Tư vấn bộ nhận diện thương hiệu
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng quy trình vận hành
 • Xây dựng cơ cấu nhân sự
 • Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch khai trương
 • Khai trương và chuyển giao
Rever

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC

 • Điều chỉnh thiết kế
 • Tư vấn quy hoạch, công năng
 • Tái định vị sản phẩm
 • Đánh giá nhân sự
 • Hỗ trợ tuyển dụng
 • Đào tạo nhân sự
 • Điều chỉnh sơ đồ tổ chức
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Điều chỉnh quy trình hoạt động
 • Vận hành thử và đánh giá hiệu quả
Rever

TƯ VẤN KINH DOANH

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng
 • Dự đoán, định hướng thị trường
 • Phân tích năng lực cạnh tranh
 • Định vị sản phẩm
 • Tư vấn chiến lược thương hiệu
 • Tư vấn kế hoạch giá bán
 • Tư vấn sơ đồ kinh doanh
 • Tư vấn kế hoạch truyền thông
 • Liên kết với các đơn vị phân phối
 • Liên kết dịch vụ lữ hành
 • Đo lường, đánh giá hiệu quả