Top căn hộ

5H GARDEN - 02 PHÒNG NGỦ

5H GARDEN là làn gió mới cho tín đồ yêu chuộng phong cách Đông Dương, lại còn được tích hợp vào căn hộ đầy đủ nội thất và dịch vụ phòng đi kèm. Bên cạnh đó, biệt thự 5H GARDEN mang đến cho quý khách một khu vườn cà phê bên cạnh chốn lưu trú tiện nghi.

5H GARDEN - STUDIO 02

5H GARDEN là làn gió mới cho tín đồ yêu chuộng phong cách Đông Dương, lại còn được tích hợp vào căn hộ đầy đủ nội thất và dịch vụ phòng đi kèm. Bên cạnh đó, biệt thự 5H GARDEN mang đến cho quý khách một khu vườn cà phê bên cạnh chốn lưu trú tiện nghi.

5H GARDEN - STUDIO 03

5H GARDEN là làn gió mới cho tín đồ yêu chuộng phong cách Đông Dương, lại còn được tích hợp vào căn hộ đầy đủ nội thất và dịch vụ phòng đi kèm. Bên cạnh đó, biệt thự 5H GARDEN mang đến cho quý khách một khu vườn cà phê bên cạnh chốn lưu trú tiện nghi.

5H GARDEN - STUDIO 302

5H GARDEN là làn gió mới cho tín đồ yêu chuộng phong cách Đông Dương, lại còn được tích hợp vào căn hộ đầy đủ nội thất và dịch vụ phòng đi kèm. Bên cạnh đó, biệt thự 5H GARDEN mang đến cho quý khách một khu vườn cà phê bên cạnh chốn lưu trú tiện nghi.