Lựa chọn bộ lọc :

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 15 sản phẩm Quận Tân Bình

MaiHome Apartment - Studio A
5h residences quản lý

MaiHome Apartment - Studio A

111-202-302-402 12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8,5 triệu / Tháng
MaiHome Apartment - Studio B
5h residences quản lý

MaiHome Apartment - Studio B

101 12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 9 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - STUDIO

504 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 10 triệu / Tháng
MaiHome Apartment - Studio C
5h residences quản lý

MaiHome Apartment - Studio C

201-301-401 12 Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 10 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM B
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ B

304 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 11 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM A
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ A

203-204 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 11,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM C
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ C

101-102-103-104 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 11,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16 - 01 BEDROOM
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16 - 01 PHÒNG NGỦ

4.1 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 12 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM F
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ F

205-306-307-506-507 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 12,5 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16 - STUDIO
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16 - STUDIO

6.1 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • STU
 • 1
 • 30 m 2
 • 13 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM D
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ D

105-2 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • 13 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ

301-302-501-502 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 13 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 BEDROOM E
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 01 PHÒNG NGỦ E

206-308-508 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 52 m 2
 • 14 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 BEDROOMS
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 13 - 02 PHÒNG NGỦ

202-303-503 13 Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 2
 • 2
 • 58 m 2
 • 16 triệu / Tháng
SUNSHINE RESIDENCES 16 - 02 BEDROOM
5h residences quản lý

SUNSHINE RESIDENCES 16 - 02 PHÒNG NGỦ

2.2-3.2-5.2 16A Sông Đáy, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 • 1
 • 1
 • 58 m 2
 • 18 triệu / Tháng