Lựa chọn bộ lọc :

Tìm kiếm theo lựa chọn

Có 4 sản phẩm Quận 9

HAUSNEO - 01 BEDROOM
5h residences quản lý

HAUSNEO - 01 PHÒNG NGỦ

H01 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 1
 • 1
 • 51.7 m 2
 • 7,5 triệu / Tháng
HAUSNEO - 02 BEDROOMS TYPE B
5h residences quản lý

HAUSNEO - 02 PHÒNG NGỦ LOẠI B

H03 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 2
 • 2
 • 69 m 2
 • 10 triệu / Tháng
HAUSNEO - 02 BEDROOMS TYPE A
5h residences quản lý

HAUSNEO - 02 PHÒNG NGỦ LOẠI A

H02 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 2
 • 2
 • 72.6 m 2
 • 11 triệu / Tháng
HAUSNEO - 03 BEDROOMS
5h residences quản lý

HAUSNEO - 03 PHÒNG NGỦ

H04 Số 11, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM
 • 3
 • 2
 • 79 m 2
 • 12,5 triệu / Tháng